Rotary Venlo Maas en Peel

Rotary is een wereldwijd netwerk van geïnspireerde individuen die hun passie vertalen naar relevante maatschappelijke doelen om de samenleving te verbeteren. Rotary kent zes focus gebieden:

  1. Vrede en conflictbeheersing
  2. Preventie en behandeling ziekten
  3. Water en sanitatie
  4. Gezondheid van moeder en kind
  5. Basisonderwijs en alfabetisering
  6. Economische en sociale ontwikkeling.

Rotaryclub Venlo Maas en Peel sluit aan bij deze algemene doelstelling van Rotary. De RC Venlo Maas en Peel stelt zich tot doel, vanuit de (vak)kennis en maatschappelijke positie van de leden van de club, zich dienstbaar te maken aan de maatschappij. Daarbij zijn de zes focus gebieden van Rotary de leidraad, waarbij het niet alleen gaat over ontwikkelingsgebieden in de wereld, maar ook over de directe omgeving van het woon/werkgebied van de leden van de RC. Het elkaar regelmatig ontmoeten als middel (zie visie) om deze doelstellingen te bereiken is in dit kader meer. Het zijn van een ontmoetingsplaats voor de leden is ook een doel van de RC. De context waarin de leden elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen is van belang om de club succesvol te maken. Er zijn  wekelijkse bijeenkomsten, waarin de dialoog wordt gezocht over alle mogelijke onderwerpen, met of zonder externe spreker. Er  worden instellingen en bedrijven bezocht. Verder zijn er in het jaarprogramma ook  activiteiten die worden georganiseerd met andere Rotaryclubs in Nederland, binnen bijvoorbeeld het district, en ook in het buitenland. Met diverse grote en klein projecten, zowel in ontwikkelingsgebieden als ook in de eigen regio, proberen de leden van RC Venlo, Maas en Peel de doelstellingen van Rotary concreet te maken.

© Rotary Venlo Maas en Peel