Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden

Schmitz, Rob

Voorzitter

Geraedts, Bart

Secretaris

Muijsenberg, Thijs

Penningmeester
© Rotary Venlo Maas en Peel