Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden

Hoppzak, Ronald

Voorzitter

Geraedts, Bart

Secretaris

Muijsenberg, Thijs

Penningmeester
© Rotary Venlo Maas en Peel